Římskokatolická farnost Hať

header image
 

Římskokatolická farnost Hať  

Biblický citát na dnešní den
Cti svého otce i matku. (Ef 6,2)

Od října 2016, v každou druhou středu v měsíci, v Arše od 18.00, bude katecheze pro dospěle „Poznej svou víru.“ Zveme všechny z H a D, kteří se chcete zamyslet nad pravdami celý článek …

Příprava na 1. sv. přijímání 2016/17 1., 2., 3. třída: – účast na každé nedělní mši svaté a příprava v hodinách náboženství – od neděle 9.10.2016 všechny děti 1., 2. celý článek …

Pořad bohoslužeb     NE 23.10. 30. neděle v mezidobí – Den modliteb za misie H 7.00 Za + Magdalénu Cyrusovou, manžela, vnučku Kateřinu a živou rodinu 8.30 Za + Jana celý článek …

Všem dětem a mládeží přejeme požehnaný nový školní rok 2016/2017. Připomínáme o povinností rodičů přihlásit děti, které nechali pokřtít, do hodin náboženství, které se vyučuje v naši farnosti až do 9. celý článek …