Římskokatolická farnost Hať

header image
 

Římskokatolická farnost Hať  

Biblický citát na dnešní den
Přijímejte jeden druhého. (Řím 15,7)

Od října 2016, v každou druhou středu v měsíci, v Arše od 18.00, bude katecheze pro dospěle „Poznej svou víru.“ Zveme všechny z H a D, kteří se chcete zamyslet nad pravdami celý článek …

Příprava na 1. sv. přijímání 2016/17 1., 2., 3. třída: – účast na každé nedělní mši svaté a příprava v hodinách náboženství – od neděle 9.10.2016 všechny děti 1., 2. celý článek …

Pořad bohoslužeb        NE 27.11. 1. Neděle adventní H  7.00 Za + Libora Paskudu /1. výročí/  8.30 Za + rodiče, syna, bratra, sestru, živé a zemřelé kněze farnosti celý článek …

Všem dětem a mládeží přejeme požehnaný nový školní rok 2016/2017. Připomínáme o povinností rodičů přihlásit děti, které nechali pokřtít, do hodin náboženství, které se vyučuje v naši farnosti až do 9. celý článek …